ΕΣΠΑ
Τίτλος ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ (e_business) II
Φορέας Υλοποίησης ΠΕΤΡΟΥ ΤΑΚΗΣ
Προϋπολογισμός 10.405,00€
Διαρθρωτικό Ταμείο Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
Περιγραφή Η επιχείρηση "ΠΕΤΡΟΥ ΤΑΚΗΣ" δραστηριοποιείται στο τομέα του χονδρικού και λιανικού εμπορίου επίπλων και στρωμάτων.
Στόχοι Βασικός στόχος της δράσης "Ηλεκτρονικό Επιχειρείν (E- Business) ΙΙ" είναι η υποστήριξη της αποτελεσματικής ενσωμάτωσης τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στην λειτουργία των επιχειρήσεων της Περιφέρειας Ηπείρου μέσω της ανάπτυξης Ηλεκτρονικού Επιχειρείν (E- Business) II για την ενίσχυση της εξωστρέφειας.
Αποτελέσματα "Ενίσχυση της Περιφερειακής ανταγωνιστικότητας με ανάπτυξη της καινοτομίας και των ΤΠΕ."